Ο Σύλλογος Τενεδίων Ο Τέννης

Ο Σύλλογος Τενεδίων Ο Τέννης ιδρύθηκε το 2006 από μια μικρή ομάδα Τενεδίων προσφύγων που είναι εγκατεστημένοι στην Αττική και εκδιώχθηκαν από την Τένεδο εδώ και σαράντα περίπου χρόνια, με τις εθνικιστικές τακτικές που εφάρμοσε η Τουρκία μετά το 1964. Πρωταρχικός στόχος του Συλλόγου, όπως ρητά αναφέρεται και στο καταστατικό της ίδρυσής του, είναι η διατήρηση των δεσμών όλων των Τενεδίων, όπου γης, οι οποίοι αμέσως αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια, γεγονός που αποδεικνύει ότι η έλλειψη ενός συλλόγου αμιγώς Τενεδιακού ήταν αισθητή που έπρεπε να καλυφθεί έστω και καθυστερημένα.

Οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Τενέδιοι πρόσφυγες μετά τον διωγμό τους από την πατρίδα τους υπήρξαν πολλές και μεγάλες. Εντούτοις κατάφεραν να επιλύσουν πολλά από τα προβλήματά τους και να επιβιώσουν σε έναν τόπο που ναι μεν τον θεωρούσαν ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΤΡΙΔΑ, η αντιμετώπιση όμως και η υποδοχή που τους επιφυλάχτηκε ήταν κάθε άλλο παρά η πρέπουσα.

Ο Σύλλογος Τενεδίων Ο Τέννης - Γραφεία ΣυλλόγουΣήμερα, 40 χρόνια μετά και ύστερα από πολλές δυσκολίες, οι Τενέδιοι έχουν καταφέρει να σταθούν ξανά στα πόδια τους ως κοινότητα. Ο Σύλλογος Τενεδίων Ο Τέννης, ο οποίος διάγει τον δωδέκατο χρόνο λειτουργίας του, έχει καταφέρει σε αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα να έχει 225 εγγεγραμμένα μέλη και να ασχολείται στενά και αποτελεσματικά με τα προβλήματα της ελληνικής κοινότητας στο νησί μας, αξιοποιώντας παράλληλα και την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, η οποία μας δίνει την ελπίδα ότι τα προβλήματα των Τενεδίων αλλά και των ελληνικών μειονοτήτων της Κωνσταντινούπολης και της Ίμβρου θα γίνουν προβλήματα όλης της Ευρώπης. Η στενή συνεργασία μας με όλους τους φορείς και τα θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί άμεση προτεραιότητα του συλλόγου μας.

Η βοήθεια του αδελφού συλλόγου Ιμβρίων Αθηνών, από την αρχή του δύσκολου εγχειρήματός μας, υπήρξε ουσιαστική και άμεση. Ήδη από την ίδρυσή του ο σύλλογός μας βρήκε στέγη στο κτήριο του συλλόγου Ιμβρίων στη Νέα Σμύρνη. Η εμπειρία των Ιμβρίων αλλά και η συνεργασία μαζί τους παραμένει πάντα αρωγός στην προσπάθειά μας να ευοδωθούν οι στόχοι του συλλόγου μας.

Ο Σύλλογος Τενεδίων Ο Τέννης - Αίθουσα συσκέψεωνΣ’ αυτή την προσπάθειά μας η στενή επαφή όλων των Τενεδίων με τον Σύλλογο αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της προόδου μας. Όλοι μας πρέπει να έχουμε ως σημείο αναφοράς το γραφείο του σωματείου μας, όπου διαρκώς προβάλλεται η ιδιαίτερη πατρίδα μας, όπου αλληλοενημερωνόμαστε και προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη για τις εξελίξεις στο νησί μας.

Ο Σύλλογος Τενεδίων Ο Τέννης έχει σαν επιμέρους στόχους την καταγραφή της ιστορίας της Τενέδου και τη διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τη σύσφιξη των σχέσεων των ξενιτεμένων, τη συχνή παρουσία μας στο νησί και την παροχή βοήθειας στους εναπομείναντες κατοίκους, την ειρηνική συνύπαρξη των κατοίκων της Τενέδου, Ελλήνων και Τούρκων, την αναστύλωση των εξωκλησιών, την έκδοση βιβλίων κ.λπ.